Hem » Garantier

Garantier

 

Vad innebär en garanti?

Vår garanti skyddar dig mot fel som uppstått när vi tillverkat din produkt. Garanti gäller alltså för ursprungliga fel och inte fel som uppkommit när din produkt lämnat oss som till exempel transportskador, felaktig lagring och installation eller att hanteringen varit ovarsam.

Du ska alltid vända dig till den du köpt varan av om du har frågor och tänk på att transportskador ska anmälas omgående, läs mer här.

Garantier som gäller alla våra produkter är

  • 5 års garanti på röta i trädetaljer, formstabilitet, funktion och beslag.
  • 5 års formgaranti på dörrblad mot mer än 5 mm buktighet
  • 10 års garanti mot kondens i isolerglas

Din faktura gäller som garantisedel.

 

 

Tänk på att

DOFABs garantier under inga omständigheter gäller för produkter som är
installerade med skum.

Garantier gäller inte ytbehandling eller formstabilitet på produkter i mörka kulörer (NCS S 7000 och uppåt) eftersom mörka kulörer absorberar solljus och värmen utsätter produkterna för  extrema påfrestningar.

DOFAB ansvarar inte för kostnader som orsakats av egna installationer som till exempel extralås och larm.

Lagring av produkter skall ske under tak i ett ventilerat utrymme.

Garantin gäller ersättningsprodukter. DOFAB ansvarar inte för kostnader för hantverkare och kringkostnader från till exempel lås, installationer av larm, extralås och dörrstängare.

Följ alltid DOFABs installationsanvisningar och underhållsanvisningar!