Hem » Material

Några av de olika materialen som vi tillverkar våra produkter av

Furu

(Pinus Sylvestris) Kulör: Färgen är gulvit då träet är nyhyvlat. Den yttre veden i stammen (splintveden) gulnar med tiden något. Splintveden kan med lätthet skiljas från kärnvirket som har en gulbrun till rödbrun kulör. Egenskaper: Furu har en hög halt av harts men måste behandlas för ökad motståndskraft. Virket har en doft av färsk kåda och årsringarna varierar mycket beroende på växtplats. Barrträ med densitet på ca 510 kg/m³.

 

 

Lärk

Larch (Larix decidua) Splintveden sträcker sig från en ljust gulaktig till en ljust rödaktig kulör, och kärnvirket är rödaktigt. Lärk kan innehålla garvsyra, har en rak och klar ringprofil och mycket attraktiv och dekorativ struktur. Virket har medel till ganska god motståndskraft. Barrträ med densitet på ca 590 kg/m³.

 

 

Ek

(Qoercus robur L.) Splintveden på ek är tät, med en ljus grågul kulör. Kärnvirket skiljer sig då det som färskt virke är grågult för att sedan ändra sig till en brunaktig kulör efter inverkan av ljus. Enligt EN 350-2 har kärnvirke från ek med markkontakt en motståndskraft av klass 2(motståndskraftig). Hårdträ med densitet på ca 710 kg/m3.

 

 

Sipo Mahogny

(Entandophragma Cylindricim) Färsk splintved är gräddvit till kulören och kärnvirket laxfärgat, vilket senare ändras till en rödbrun kulör. Hårdträ med en densitet på ca. 650-750 kg/m3. Kärnvirket är motståndskraftigt mot insekter och svamp.

 

 

Teak

(Tectona grandis L.f.) Färskt virke är gulaktigt till lätt grågrön i kulören. Efter påverkan av ljus och syre ändras kulören snabbt till guldbrunt. Teak är väderresistent, syreresistent och mycket hållbart. Hårdträ med densitet på ca. 630 kg/m3.

 

 

Furu

Furu

Lärk

Lärk

Ek

Ek

Sipo Mahogny

Teak

Teak