Hem » Renovering

Renovering

Ibland kan nytt inte ersätta gammalt och ibland får det inte göra det heller.

DOFAB har fått flera prestigefyllda uppdrag gällande renoveringar av fönster och dörrar. Vi utgår från fastighetens skydd och fastighetsägarens önskemål när vi gör vår inventering. Detta sker oftast i samarbete med antikvarie och stadsbyggnadskontor i respektive stad.

Det finns olika nivåer på renovering; allt från trärent till slipning av lösa lager och därefter målning. Varje fastighet är unik och bör behandlas därefter.

Energi och buller

Det finns flera sätt att få bättre U-värde och bullerdämpning även på gamla kopplade fönster och dörrar; du kan bl.a. byta ut innerbågens glas till 4mm energiglas, du kan montera nya tätningslister, sätta kompletterande innerbågar och justera beslag så bågarna sluter tätt.

Vi har flera lösningar och unika beslag- kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

 

DOFAB St Lars Fonsterrenovering_2