Blogg | Vad menas med franska terrassdörrar? | DOFAB
HemBLOGGTerrassdörrar med fransk brytning

Terrassdörrar med fransk brytning

0 kommentarer

Vi får ofta önskemål om franska terrassdörrar. Vad menas med det? Och vad gör en dörr fransk? Det finns olika sorters franska dörrar som betecknar olika typer av dörrar: franska terrassdörrar, helfranska dörrar och halvfranska dörrar. Orsaken till problemet ligger i språket. På engelska är french doors en typ av dörr och på svenska en annan. Det kan vara förvirrande, men misströsta inte. Här ska vi reda ut skillnaden! Vi börjar med att definiera vad som menas med franska dörrar och går sedan vidare till de hel-och halvfranska.

Terrassdörr som dubbeldörr med fasta sidoglas- alla glas i samma storlek.

Terrassdörr som dubbeldörr med fasta sidoglas- alla glas i samma storlek.

French doors / Franska terrassdörrar

Till skillnad från franska dörrar på svenska så betecknar franska dörrar på engelska (french doors) en dörr som består av en ram och flera glasrutor. Dessa föregångare till terrassdörrar började som golvsida fönster som ledde ut till balkonger och var oftast tillverkade i trä och smidesjärn.

Terrassdör som fransk dörr med glas hela vägen och dubbla bottenstycken för att skydda glaset mot regnstänk.
Terrassdör som fransk dörr med glas hela vägen och dubbla bottenstycken för att skydda glaset mot regnstänk.

De franska dörrarnas ursprung kan man följa tillbaka till när Frankrike låg i krig med Italien under 15-och 1600-talet. Efter fransmännens seger tog de med sig konst och arkitektoniska idéer från renässansens Italien. Renässansens arkitektur lade fokus på proportion, symmetri, geometri och inte minst ljus. Terrassdörrarna var därför fördelaktiga under en tid då elektricitet ännu inte fanns.

Villa Fridhems härliga franska dörrar öppnar upp mot tapetserarverkstaden
Villa Fridhems härliga franska dörrar öppnar upp mot tapetserarverkstaden Lilla Fridhem

På grund av sitt maximala ljusinsläpp öppnas terrassdörrarna ofta utåt till en balkong, veranda, trädgård eller terrass. Därför brukar de också kallas för franska terrassdörrar från franska porte terrasse.

En skånsk favorit som lika gärna hade kunnat vara i Frankrike och leder besökaren ut i trädgården.
En skånsk favorit som lika gärna hade kunnat vara i Frankrike och leder besökaren ut i trädgården.

Hel- och halvfranska dörrar

Då går vi vidare till den svenska definitionen av franska dörrar: hel- och halvfranska. I vanlig ordning börjar vi med en historisk exposé. Under 1700-talet var Sverige galet i allting franskt. Rokokon var en sådan fransk sak som hos oss fick en lite mer sparsmakad svensk tolkning. I mitten av 1700-talet började så kallade franska dörrar tillverkas. Hel-och halvfranska dörrar är helt enkelt spegeldörrar. Vad är då en spegel? Det är ett upphöjt mittparti som fästs i fyllningarna på dörren. Spegelns är å ena sidan dekorativt å andra sidan något som förhindrar att dörrbladet slår sig vid varierande luftfuktighet.

Illustration av Rune Wästerby på Skellefteå Museum som visar profilerna; 1)utanpåliggande 2)halvfransk
Illustration av Rune Wästerby på Skellefteå Museum som visar profilerna; 1)utanpåliggande 2)halvfransk
3)helfransk

En helfransk dörr är liksidig och har som oftast två helfranska fyllningar med list mellan ram och spegel. Förr var det oftast i de finare rummen som helfranska dörrar sattes in. Mellan alla andra rum i huset var det vanligtvis enklare dörrar.

Rune Wästerbys illustration visar skillnaden på halvfransk och helfransk dörr.
Rune Wästerbys illustration visar skillnaden på halvfransk och helfransk dörr.

En halvfransk dörr har också lösa speglar men profilen runt dem är inte en list utan fräst direkt i ramen. Därför har halvfranska dörrar ett lite enklare och sparsmakat intryck.

Vi tror på att renovera om det går- här ser du en glad dörr som blivit lagad, fått ny karm, lagningar gjorda och ny färg. Moderna lås och godkänd säkerhet var ett krav och med det fördes dåtid in i nutid.
Vi tror på att renovera om det går- här ser du en glad dörr som blivit lagad, fått ny karm, lagningar gjorda och ny färg. Moderna lås och godkänd säkerhet var ett krav och med det fördes dåtid in i nutid.

Från 1700-talets Frankrike kom även idén att dela in dörren i tre olika delar. Vanligast var att den översta spegeln var störst, den understa näst störst och den mellersta minst. Ibland kunde en dörr vara både hel-och halvfransk, exempelvis att de två större fyllningarna var helfranska med list och den minsta halvfransk utan list. Under 1800-talet blev istället den översta och understa fyllningen lika stora och halvfransk dörr blev vanligast.

En röd dubbeldörr med smala blad, helt genomgående fyllningar och spröjs.
En röd dubbeldörr med smala blad, helt genomgående fyllningar och spröjs.

Under slutet av 1800-talet började tillverkningen av spegeldörrar förenklas och då användes exempelvis påspikade lister mellan ram och fyllning. I och med ökande massproduktion fortsatte förenklingen in på 1900-talet. Dörrar från 1920-talet kunde till exempel ha fyllningar i plywood som sattes på ramen. Då tyckte många att traditionella spegeldörrar var omoderna och ålderdomliga. Idag tycker många snarare att det är ett vackert hantverk med historiska kopplingar. Vi på DOFAB håller med! Våra dörrar är vanligtvis helfranska på utsidan och halvfranska på insidan.

Röda dörrar är som cupcakes - så söta och välkomna! Våra fyllningar är helt genomgående och det ger ett fantastiskt djup i dörren.
Röda dörrar är som cupcakes – så söta och välkomna! Våra fyllningar är helt genomgående och det ger ett fantastiskt djup i dörren.

Terrassdörrar hit och ytterdörrar dit – men vad har vi lärt oss? Sammanfattningsvis går det att dela in dessa olika dörrar på följande sätt:

  • Franska dörrar, franska terrassdörrar, french doors: inglasade dörrar som ger maximalt ljusinsläpp och vacker utsikt över trädgård, veranda, balkong eller terrass.
  • Hel-och halvfranska dörrar: massiva spegeldörrar.
  • Helfransk dörr: lös spegel, utanpåliggande list, maffigare.
  • Halvfransk dörr: lös spegel, profil fräst direkt i träet, enklare.

0 kommentar