Glaslaternativ - Läs mer om olika glasalternativ | DOFAB
Hem Tillval Glasalternativ

Glasalternativ

Hos oss kan du välja nästan vilka glas du vill. Oftast är det så att du vet vilken funktion du vill ha men inte vilket glas för att nå dit. Som till exempel solskydd, ljudreducering och insynsskydd. Här beskriver vi de vanligaste glasen men det tar alltså inte slut där- utan du är hjärtligt välkommen att kontakta oss och fråga om andra glas och funktioner!

Bra länkar för mer information om glas är Glasbranchens Förening och Glasbranschens teknik och utbildningscentrum. Om du är intresserad av glasets historia så läs gärna vårt blogginlägg här!

U-värde

U-värde är det antal watt som försvinner per m2 och kelvin W/(m2·K). När man mäter U-värde glas gör man det på en kvadratmeter med en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperaturen.

För dig som kund är det viktigt att ange om du vill ha ett U-värde på glaset eller på hela konstruktionen. Glaset har ett eget U-värde baserat på sina egenskaper. Detta värde är alltid testat. Sen finns ett värde för hela konstruktionen; dvs. glaset i sin både med en karm och tätningslister. Detta värde kan vara testat men också beräknat beroende på om det är en standardprofil eller ett helt unikt fönster som du utformat själv. Isåfall kommer du få U-värdet som är beräknat på standardprofilen i en standardstorlek. U-värdet anger hus isolerat ett parti är och ju lägre värde desto mer energieffektivt är partiet.

Ett lågt U-värde minskar husets uppvärmningsbehov. Men du ska även utgå från hur din fastighet släpper ut energin i stort. Vi har fönster som ger allt från 0,8 till 1,4 och du ska välja det U-värde som är mest lik väggarna i din fastighet. Annars betalar du i onödan för superglas- medans dina väggar är otäta och släpper ut värme och in kyla. Att även utgå från vilken värmezon du bor i Sverige gör att du till slut optimerar både inköpskostnad, energieffektivitet och utseende vid ditt fönster- och dörrbyte.

Argon

Mellan glasen i en energiglaskassett finns olika gaser varav argon är den vanligaste. Luft innehåller ca 0.93% argon. Eftersom argon är nästan dubbelt så tung som luft är den inte lika lättrörlig som luft. Det tar därför längre tid för värmen att transporteras från en glasruta till en annan i en kassett. Den isolerande effekten hos argon ökar ända upp till 18 mm mellan glasskivorna, sedan minskar den.

Floatglas

I huvudsak består glas av sand, soda och kalk. Floatglas utvecklades på 1950-talet i Englad för att kunna få upp ytan på glas, få ner priset och även få en plan yta med bättre ljusegenskaper än de tidigare glasen som tillverkades genom handblåsning och som gav en mer vågig yta. Floatglas finns i tjocklekar från 2-12 mm. Du har kanske sett kombinationen 4-16-4 och det betyder 4 mm floatglas senan 16 mm argongas och därefter 4 mm floatglas. Detta bildar en 2-glaskassett.

Metoden för floatglas eller planglas som det också kallas innebär att glasmassan flyter ut på en bädd av smält tenn. Det gör att glaset blir mycket plant. Ljusegenskaperna blir bättre eftersom ljuset reflekteras på samma sätt över hela ytan.

Energisparglas

Energisparglas är ett floatglas med en beläggning av ett tunt metallskikt. Detta metallskikt reflekterar tillbaka den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet- men släpper igenom och in den kortvågiga solenergin.
Energiglas finns främst i två typer; mjukbelagda och hårdbelagda. Mjukbelagda glas används enbart till isolerglas och har bättre U-värde jämfört med hårdbelagda energiglas. Hårdbelagda energiglas används främst i kopplade fönsterkonstruktioner.

Personsäkerhetsglas

HärdatHärdat glas får sin styrka genom att värmas upp till ca 650° C för att sedan kylas ner snabbt. Härdat glas är tre till fem gånger starkare än ett ohärdat glas. När härdat glas går sönder så splittras det i många små bitar och det minskar risken för personskador. Härdat glas uppfyller säkerhetskraven som ställs på personsäkerhetsglas och vi rekommenderar ofta härdat glas på insidan av en energiglaskassett.

LamineratLaminerat glas är också ett personsäkerhetsglas. Det består av två eller flera glasskivor med ett eller flera mellanskikt av transparent plast. Det gör att glaset inte splittras och faller samman som härdat glas gör, utan det hänger ihop i filmen och blir svårare att tränga igenom. Vi använder gärna lamellgas på utsidan av en kassett om det finns en inbrottsrisk eftersom det försvårar och tar lång tid för tjuven att ta sig in. Och tid är det man vill ha på sin sida vid just inbrott. Vi kan även limma glasen i hörnen på både fönster och dörrar för extra säkerhet och beroende på klassning kan även glaslisterna skruvas.

Ljudreducerande glas

DOFAB erbjuder flera olika varianter av ljudreducerande glas. Ljusreduceringen mäts i decibel(dB) och värdet går uppåt i klassningen. Ett glas med 45dB är alltså bättre än ett glas med 35dB.

Ljud reduceras på flera sätt men generellt är det dels glasens tjockhet, laminering mellan glasen och/eller avstånden mellan två eller flera glas som stoppar ljudvågorna. Eftersom ljudreducerande glas kostar mer än standardglas är det viktigt att du berättar var de ska sitta, i vilken miljö och vad du störs av så du får rätt glas på rätt plats. I en lägenhet kanske du måste ha akustiska glas medan vid en väg på landet räcker det med ett tjockare yttre glas för att känna märkbar skillnad.

Viktigt är att se till fastighetens helhet- finns det väggventiler, hur isolerade är väggarna, hur taket är isolerat osv. Så du inte byter till fönster med superglas och sedan läcker ljudet genom väggar och ventiler i alla fall. Vårt mål är att nå den mest optimerade lösningen beroende på dina förutsättningar så berätta så mycket du kan.

Även om du inte har speciella krav så upplevs ofta ett byte som positivt i fråga om ljud eftersom du får ny drevning, täta fönster och energiglaskassett som håller mycket bättre värde även med stadardglas än t.ex. kopplade fönster.

Om du ska söka bidrag för buller så är det viktigt att du sänder över de krav som du har fått som underlag för bidraget så kan vi ta fram rätt glas.

Insynsskydd och dekorativa glas

Insynsskydd kan nås på många sätt, bland annat genom frostade eller dekorerade glas. Det positiva med ett insynsskydd i glaset är att det är konstant och klart när du får ditt parti levererat. Det negativa är samma sak; det är konstant och kan inte tas bort om du vill ändra rummets karaktär eller funktion. Därför kan det vara bra att gå igenom de olika typer som finns. Du kan även sätta på en film på insidan efter installationen om du är osäker på hur du vill göra- detta kan alltid tas av i efterhand. Nedan ser du fyra exempel på våra olika dekorativa glas. Fler bilder kan du hitta under tillvalskategorin glasalternativ i vårt referensbibliotek!

Brandglas

Ett brandglas kommer inte ensamt- det skall fästas på ett speciellt sätt och karm och bågar har också restriktioner och regler som måste följas. Ta alltid kontakt med en brandskyddskonsult om du är osäker och framför allt om du har den typ av fastighet där människor sover- som hyreshus, flerfamiljshus, hotell, skolor osv.

Det finns ett par olika klassningar och beteckningar som t.ex:

E betyder att glaset skall stoppa flammor

EW betyder att glaset även skall stoppa genomstrålningen av värme

EI är högsta klassningen och betyder att glaset även skall isolera och du skall kunna utrymma bredvid en fullt utvecklad brand utan att du påverkas eller skadas.

Om du har en dörr och det står C så betyder det att dörren skall ha dörrstängare(closer).

Den tid som glaset ska ha egenskaperna står bakom bokstavskombinationerna och det kan t.ex. vara 15, 30, 60 och 90 min.

Det är fönster/dörrens position förhållande till andra partier och brandceller som avgör om brandglas är nödvändigt eller inte. En brandskyddskonsult tar snabbt fram dessa underlag och vi kan gärna hjälpa dig att se om ett parti är i riskzonen.

Solskyddsglas

Det finns två typer av solskyddande glas. Genomfärgade glas och reflekterande glas som finns som både mjuk och hårdbelagda.

Genomfärgade solskyddsglas har en högre absorption av solenergi än vanliga glas. De tillverkas som vanliga floatglas som färgas. Det som skiljer detta glaset är att man får en ändrad färgton i den glasmassan som man använder sig utav. Man kan ha genomfärgade solskyddsglas med olika solfaktor men de vanligaste glasen har liknande styrka och det transmitterade ljuset kan variera i mängd och färg som en följd utav vilken nyans man väljer att ha på glaset. Ifall man har ett tjockt glas så får man en nyans som är djupare samt att man får bättre solfaktor samt en lägre ljustransmittans.

Mjukbelagda solskyddsglas innehåller ett klart floatglas belagt med en tunn samt en transparent beläggning som är solskyddande. Även detta glas har en låg emission. För att få en så bra avskärmning från solenergin som möjligt så ska man placera solskyddsglaset längst ut i en kassett. I och med att man absorberar mycket energi i ett solskyddsglas så kan det vara bra att härda glaset eftersom detta kommer att minska risken för att det ska bli termiska sprickor i glaset.

Självrengörande glas

Självrengörande glas har en speciell beläggning som fungerar i två steg; dels bryter det ner och delar sönder organiskt smuts genom att beläggningen reagerar med de ultravioletta strålarna i dagsljuset. Dels tvättar det bort smuts. När regna träffar glaset sprids vattnet jämt över en större yta och tar smutsen med sig. Glaset torkar också snabbare än vanligt glas och utan fläckar. Självrengörande glas sätter höga krav på montaget och hanteringen av glaset och rekommenderas till fasta eller svårputsade fönster på otillgängliga positioner.