Hem » Byt fönster

Byt Dina fönster

Många kunder säger efter att ha bytt sina fönster ” varför har vi inte gjort det här tidigare, så
snabbt, så liten påverkan och det blev både trevligare inomhus och vackrare utomhus”

Det går bra att byta fönster både på sommar och vinterhalvåret, då den tid det tar att ta ut det
gamla fönstret, lyft in och sätta fast det nya samt dreva och täta är väldigt kort och försumbar
vad gäller värmeförlust i rummet och eftersom vi byter ett fönster, ett rum i taget, så bibehålls
värmen i huset även vid montering vintertid. Att byta alla fönster på en fastighet tar i snitt 2-4
dagar, men det beror helt på antalet fönster, storleken och hur komplex monteringen är
(ställningar, liftar, kranbilar mm)

Hur ser arbetsgången ut vid ett fönsterbyte / dörrbyte på en normal fastighet.

Du kontaktar oss med era idéer, bilder, kanske en skiss eller ett gammalt foto eller kanske
mått som du tagit.

Vi gör en CAD skiss på fönster och dörrar som vi skickar med offerten och om så önskas
inkluderas även pris på montering i offerten. Efter eventuella korrigeringar och detaljändringar
tills du är nöjd, så skriver vi en order och bestämmer en leverans tid och eventuell monterings
start.

Innan leverans sker så har vi eller våra montörer kontaktat er och stämt av både leverans dag
samt dag och tid för start av montaget.
På leveransdagen levereras fönster och dörrar till er bostad på en bestämd tid.

Monteringsordningen av fönster eller dörrar kommer ni och montören överens om innan
byggstart.

De gamla fönsterna monteras ner och nya sätts in, alla fönster och dörrar drevas, smygar och
foder sätts på plats och eventuell putsas fasaden och målas, utvändiga fönsterbleck monteras.

Har ni kommit överens om bortforsling av de gamla fönsterna sker detta omgående.

Ett dörrbyte eller fönsterbyte är ett ganska omfattande projekt som ställer mycket höga krav på
den som utför arbetet. Utförandet skiljer sig beroende på vilken typ av fasad det handlar om
och hur de gamla fönstren är monterade. DOFAB´s samarbetspartners och installatörer har
lång erfarenhet av dörr och fönster byte.