Bidrag för energieffektivisering

Från den 3 juli 2023 kan du som äger och stadigvarande bor i ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, exempelvis byte av fönster och dörrar, om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Det finns en hel del regler kring dessa bidrag och för fullständig information hänvisar vi till Boverkets hemsida där du också gör din ansökan. I korthet betyder regeringsbeslutet att du som bor i ett småhus som värms upp med gas eller el, där huset har ett “värdeår” från före 1990, och där du först sökt bidrag för förbättringar i uppvärmningssystemet, även kan få upp till 30.000 kr i bidrag för att byta dina fönster och/eller dörrar.

Hur kan du använda bidraget?

Om du bor i ett småhus som omfattas av bidraget, kan du söka bidrag för högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60.000 kronor per småhus, fördelat på högst 30.000 kronor för förbättringar i värmesystemet och högst 30.000 kronor för t.ex. byte av fönster och dörrar. Bidraget kan även sökas retroaktivt för arbeten som beställts den 8 november 2022 eller därefter.

Bidraget avser materialkostnader för att byta till fönster/dörrar med bättre U-värdet (värmegenomgångskoefficienten), inte arbetskostnader. Dessa kostnader kan du dock söka ROT-avdrag för.

Vi hjälper dig!

Har du funderingar och frågor kring vilka fönster och dörrar som skulle passa just ditt hus och dina behov, och samtidigt vara berättigade till bidrag för energieffektivisering? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen