CE

Inom Europa är det lagstadgat att alla klimatskiljande produkter (fönster, fönsterdörrar och dörrar) skall vara CE märkta. Som tillverkare måste man tillhandahålla prestandadeklarationer där du som kund kan läsa om de mandaterade egenskaperna. Alla CE-produkter testas på samma sätt via ackrediterade institut (notified body) för att du som kund ska kunna jämföra produkter ifrån olika tillverkare på lika villkor. Här nedan ser du en förklaring av de egenskaper som är mandaterade.

CE VÄRMEISOLERING (U-VÄRDE)

U-värdet anger hur väl ett fönster, fönsterdörr eller dörr isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerande förmåga. Vad ska man då välja? I äldre hus rekommenderar vi att du väljer en produkt som håller lika värde den fasad som produkten ska sitta i. Du ska också se vilken värmezon du bor i. U-värde 1.0-1.3 räcker för ökad komfort i äldre hus eftersom de befintliga fönstren ofta håller 2.5 och högre. Nybyggda hus med nyisolerade fasader har andra krav på isolerande egenskaper. Vi rekommenderar alltså att följa fasaden för bästa effekt både energi och kostnadsmässigt. 

CE SÄKERHET MOT VINDLAST

Graden anges från A1 till C3 och testas i två steg. Karmdeformation anges i klass A-C med C som bäst. Alla DOFABs produkter håller C. Detta anges tillsammans med tryckklassen 1-3 där 3 är högst med 1200 pascal. Därefter ett sista säkerhetstext med 1,5 gånger högre tryck (1800 pascal för klass 3).
DOFABs produkter håller klass 3.

CE REGNTÄTHET

Här mäter man hur tät produkten är mot regn. A innebär oskärmad testning och B innebär skärmad testning. Klassning som börjar med E är testade med tryck över 600 Pa.

CE LUFTTÄTHET

Här mäter man hur produkten står emot lufttryck. Klasserna är 0-4 där 4 är bäst.
DOFABs produkter håller klass 4.

CE SOLENERGITRANSMITTANS (G-VÄRDE)

Solenergitransmittans eller G-värde anger hur mycket energi som överförs genom solinstrålning. Om man har stora fönsterrutor ska man söka efter lägre värden så man inte får behov att kyla ner sitt hem under mycket varma dagar. Men man måste ta hänsyn till flera faktorer; väderstreck, fasad och storlek på fönster. Ju högre värden desto mer energi(uppvärmning) ger fönstret.

EMISSION AV GIFTIGA ÄMNEN

Test gällande giftiga emissioner.
DOFABs produkter avger inga giftiga emissioner.

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen