HÅLLBARHET

Alla pratar om underhållsfritt när hållbarhet kommer på tal. Vi tycker man ska prata om underhållsbart. Alltså när fastighetens delar faktiskt kan underhållas. Som tål att slipas, kan repareras, kan underhållas- och därigenom förvandlar inköpskostnaden till en investering. Eftersom de inte behöver bytas ut och köpas nytt och kräva mer av miljön om och om igen – utan med lite omvårdnad kan användas i generationer. Mer miljövänligt än så blir det inte i vår bok.  

1. HÅLLBARHET : ENERGIGLASKASSETTER

DOFAB har från start medvetet valt att endast erbjuda fönster, dörrar och portar med energiglaskassetter eftersom effektiviteten på flera sätt är bättre jämfört med kopplade fönster. Partier med energiglaskassett behöver bara en tillverkad båge. Bågen har utrymme för både 2- och 3-glaskassetter och tack vare dess ädelgas når denna ensamma båge en bättre eller mycket bättre energibesparande effekt än kopplade fönster. Kopplade fönster har alltid två bågar och ofta upp till tre tillverkade glaspaneler. Med samma antal eller ett mindre antal glas, och en tillverkad båge mindre – blir också tillverkningsprocessen minimerad, miljöavtrycket lägre och effekten per parti maximerad.  

2. HÅLLBARHET : FÄRG

Vi använder enbart vattenbaserade färger som inte kräver lösningsmedel. Det valet ger minskade utsläpp vid tillverkning av färgen, bättre arbetsmiljö vid målning i fabrik och vid underhåll och vid eventuell deponi så skall partierna kunna brännas utan problem. Vi arbetar ständigt med nya färger och framför allt har vi långtgående samarbeten gällande ädelträoljor som ska kunna följa samma krav som våra färger. Vid kittfals har vi valt en BASTA- och Svanengodkänt kitt för att följa vår gröna linje.

3. HÅLLBARHET : BESLAG

Vi väljer kvalitetsbeslag av två anledningar a) bättre beslag kräver mindre underhåll och därmed minskar kundens arbete med justering eller byte som kan inkludera maskiner, kran bilar, ställningar osv, b) en del i miljöprocessen är att konsumera mindre. Det är därför vi arbetar med massiva materia – för att de ska hålla i generationer. Likaså med beslag- om vi väljer kvalitet så håller de och färre beslag behöver tillverkas med alla de följder det har och besparar.

4. HÅLLBARHET : VIRKE

Vi köper in allt virke färdigkapat för att minska spill. Inköpen sker genom certifierade grossister och direkt från sågverk vid specialprojekt.  Certifikat erbjuds gällande ek eller annat ädelträ. Vi tillverkar allt i massivt virke och då måste kvalitén vara mycket hög för att kunna garantera formfasthet. Allt spill pressas till briketter som används till uppvärmning.

5. HÅLLBARHET : ARBETSMILJÖ

Vi arbetar med vattenbaserade färger för en bra arbetsmiljö i vår produktion och för att minska farliga utsläpp till ett minimum. Rengöring av penslar, färgsprutor och arbetskläder ger minskad påverkan med denna typ av färg.

6. HÅLLBARHET : ISO

Vi jobbar enligt ISO sedan 2018 och mot en certifiering gällande miljö och system.

7. HÅLLBARHET : TILLVERKNING, PRIS OCH ÅTERVINNING

Vi tycker det bästa miljömålet är att sänka konsumtionen genom att medvetet välja mycket god kvalitet så underhåll och utbyte skall fördröjas och helst inte behövas alls. Vi har t.ex. lärk i trälister, droppnäsor och spröjs. Om man skal byta till nya dörrar, fönster och portar så skall man välja energieffektiva produkter och främst anpassa valet till den mest energieffektiva lösningen. Tex om du har ett gammalt hus så väljer du 2-glas eftersom det är den produkt med minst antal glas- som ger bäst effekt i jämförelse med väggar, tak osv. hela tiden tänka fastigheten som en helhet- inte bara fönster som en separat del. Och se energieffektiviteten i fastigheten, energiåtgång tillverkning, val av produkter och val av kvalité.

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen