Dörrkransar- framgång och lycka i ett band på dörren

En dörr är inte endast en dörr – dörren är också en blank målarduk där kreativiteten kan flöda och personligheten uttryckas! Dörren sätter tonen för huset och en välkomnande dörr indikerar ett välkomnande hem. Förutom dörrens form, kulör och beslag har vi sedan lång tid tillbaka velat smycka våra dörrar. Som ett smycke är dörrkransar en kär favorit och dess historia är både gammal och symbolisk.

Dörrkransens form ett tecken för glädje, seger och sol

Även den enklaste krans är full av symbolik. För att fira det nya året gav de tidiga romarna varandra gröna grenar som en önskning om hälsa och kraft. Slutligen kom dessa grenar att formas till kransar – den klassiska tidens symbol för glädje och seger. Att använda sig av vintergröna växter skulle även vara en sinnebild för evigt liv.

Kransens runda form, som till en början också var ett emblem för solen, blev med kristendomens framfart en symbol för Jesus lidande och seger över döden. Kransar av spetsig järnek med röda bär skulle därför stå som symbol för törnekronan och blodet.

Olika typer av dörrkransar

Vanligast är att vi ser kransar på dörren i juletid. När dörrkransar hängdes på dörren skulle de betraktas som en inbjudan till julens ande att träda in i hemmet och ge lycka. Dessutom skulle dörrkransen skydda hemmets ingång från andar av den mer negativa sorten.

Utöver julkransar finns också skördekransar – en tradition med rötter i Europa. I det antika Grekland bestod skördekransen av vete eller andra grödor hopbundna med ulltråd. En sådan krans skulle hänga på dörren året runt. Liknande traditioner finns i Skandinavien där det ibland går att se flätade halmkransar.

Hur hänger man upp dörrkransar utan att skada dörren?

Hur ska då dörrkransar hängas upp på bästa sätt så att det inte skadar dörren? Vårt tips är att du väljer dörrkransar med filtad baksida eller dörrkransar som är bundna runt om – då kommer inga ståltrådar i kontakt med dörrens yta som kan skrapa upp fula märken. Det man inte tänker på är att dörrkransarna rör sig i vinden och när du plockar ner din finns krans så kan dörren se riktigt tråkig ut. Sen behöver eller ska du inte spika i din dörr, då leder du bara in väta i virket. Istället kan du ta en pall, binda ett band i dörrkransen och häfta fast bandet i ovankant på dörrbladet. Då händer inget!

Snart är det ju vår och påsk. Varför inte göra en krans inspirerad av påskris med fjädrar och ägg? Eller en mer vårlig krans med endast gul forsythia? Det är fantasin som sätter gränsen och din krans kommer definitivt sätta guldkant på din dörr från DOFAB!

 

Rött- för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas!

Dofab Kultur röd dörr

Din entrédörr är vägen in i ditt hem. Den ska välkomna dig hem varje dag, den ska vara varm, säker och vacker. Och den ska få dina vänner att känna sig välkomna. Alla dörrar ger olika budskap och får olika uppmärksamhet, men då ytterdörrar får en sådan enorm och direkt respons som röda dörrar. Och det är ingen slump.

Den röda färgens betydelse

Rött betyder rörelse och spänning. När folk ser rött tenderar deras hjärtan att slå snabbare. Färgen är nästan extrem i vissa fall och fångar därför snabbt folks uppmärksamhet. Röd färg står även för energi och passion. Enligt Rikard Küller, professor i miljöpsykologi, har färgerna även en psykologisk effekt på oss.

Küller och hans kolleger vid Lunds tekniska högskola gjorde för några år sedan ett experiment där de målade två rum – ett i rött och ett i blått. De lät sedan några försökspersoner vistas i rummen i några timmar, samtidigt som deras hjärnaktivitet mättes. Det visade sig att det blå rummet hade en lugnande effekt på personerna, medan det röda rummet var aktiverande och gav ökad produktivitet.

– Rött aktiverar vår hjärna och ökar både produktivitet och stress, säger Rikard Küller till Aftonbladet.

 

 

Küller menar därför att om du vill synas ska du klä dig i rött – den drar till sig blicken och får oss att känna oss starka. För stora doser av färgen kan däremot väcka aggressioner, påverka vår energinivå, ge en stressande effekt med bland annat ökat blodtryck, puls och hjärtfrekvens. Men rött ger även värme och kan öka blodcirkulationen, skärpa uppmärksamheten och ge självsäkerhet. Rött används dessutom ofta som signal- och symbolfärg och röda färger brukar förknippas med starka känslor, kraft och energi. I den västerländska kulturen kan rött till exempel symbolisera både kärlek, synd och revolution och i asiatisk kultur symboliserar rött ofta lycka, glädje och framgång.

 

Positiva egenskaper

Röd kulör ger signalerna aktiv, alert, aggressiv, ambitiös, glödande, attraktiv, modig, briljant, charmig, befäl, modig, dominerande, dynamisk, excentrisk, emotionell, energisk, erotisk, varm, impulsiv, livlig, kärleksfull, lycklig, arg, passionerad, patriotisk, kraftfull, revolutionär, sensuell, stark, framgångsrik.

Var i systemet ligger rött?

Röd är en kulör i det lägsta frekvensområdet för synligt ljus och är en av de sju allmänt accepterade spektralfärgerna. I det standardiserade färgbeteckningssystemet NCS är röd en av sex elementarfärger och har beteckningen R. I de flesta praktiska sammanhang är ”röd” inte en enskild färg utan ett färgområde med många olika röda färger/nyanser. Röd övergår mot orange vid ca 640 nanometer (nm) av monokromatiskt ljus och övergår mot infrarött vid drygt 700 nm.

Rött i historien

Röda tyger var under årtusenden värda en förmögenhet och när spanjorerna i 1500-talets Mexico fann ett perfekt, rött färgämne blev det en omvälvande upptäckt. Såväl pirater som spioner försökte stjäla färgen och makthavarna spenderade enorma summor på att komma över den. Men spanjorerna försvarade envist sitt lönsamma monopol och hotade med dödsstraff för den som bröt det. Färgen rött stod högt i kurs bland maktens män, långt innan spanjorerna upptäckte det nya färgmedlet på 1500-talet. I det gamla Rom fick romarna röd färg från främst fenicierna, vars namn betyder ”purpur”. Fenicierna utvann färgen ur så kallade purpursnäckor. I Rom var det bara senatorer och andra ledare som fick bära rött. Ju högre rang, desto mer rött tilläts. Under kejsar Nero begränsades användandet av rött så att bara medlemmar ur hans egen familj fick bära den eftertraktade kulören. Även under medeltiden var rött en populär färg i samhällets absoluta toppskikt. Både kungar och kardinaler sågs i rött. I dag används färgen som en makt symbol, till exempel när man rullar ut röda mattan.