Kulörer i RAL

Färg och kulör - RAL fjäder

Utöver färgsystem finns det färgprovsamlingar. Där säger färgbeteckningen ingenting om själva färgen utan är bara ett listnummer. För våra produkter används i detta fall färgsamlingen RAL. RAL är ett färgsystem om utvecklades 1925 av RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung för att skapa ett enkelt system för att visa olika kulörer. Det började med 40 kulörer men är numera över 200 i det som kallas RAL Classic och ännu fler i det som kallas RAL Design.

Med RAL menas vanligen RAL Classic, där kulörerna betecknas med ett fyrsiffrigt nummer. Bland RAL-kulörerna finns, till skillnad från bland NCS-kulörerna, bland annat fluorescerande färger. Vidare säger RAL-koderna inget om hur färgen skall blandas, även om de numera är systematiskt ordnade.

RAL Design är utvecklat för professionell färg design. Den innehåller 1688 färger ordnade systematiskt. All dessa 7 siffriga färg varianterna är definierade som extra RAL färger. Skillnaden mellan Design och Classic är att RAL Design följer ett system medan RAL Classics 4 siffriga kod inte hänvisar till nyans och ljushet. RAL Classic Den fyra siffriga RAL Classic koden har funnits på marknaden i över 70 år och är vida använd inom pulverlackeringsindustrin. Classic startade med 40 färger men har stigit och nu finns det över 250 olika RAL Classic färger på marknaden.

RAL grundades på initiativ av industrin och Målet var att standardisera gods- och kvalitetsmärkningen. 1927 följde den första RAL-färgstandarden då 40 färger klassificerades. Färgstandarden skulle användas i industrin och samhället.

DOFAB har RAL som vårt standardsystem främst för att RAL använts som standard i metallindustrin. Därmed kan du som kund t.ex. välja en RAL –kulör på fina fönster och dörrar och då samma kulör i fönsterbleck och plåtning utan att det kostar dig extra. Alla kulörer är inte standard på plåt, många är det jämfört med NCS som tack vare sin obegränsade mängd kulörer får en begräsning när det gäller att hitta samma nyans i plåt. Vår favoritfärg är såklart DOFABgrön RAL 6020!

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen