Rött – för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas!

Dofab Kultur röd dörr

Din entrédörr är vägen in i ditt hem. Den ska välkomna dig hem varje dag, den ska vara varm, säker och vacker. Och den ska få dina vänner att känna sig välkomna. Alla dörrar ger olika budskap och får olika uppmärksamhet, men då ytterdörrar får en sådan enorm och direkt respons som röda dörrar. Och det är ingen slump.

dofab ytterdörr rödytterdörr lund Rött – för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas! DOFAB

Den röda färgens betydelse

Rött betyder rörelse och spänning. När folk ser rött tenderar deras hjärtan att slå snabbare. Färgen är nästan extrem i vissa fall och fångar därför snabbt folks uppmärksamhet. Röd färg står även för energi och passion. Enligt Rikard Küller, professor i miljöpsykologi, har färgerna även en psykologisk effekt på oss.

dofab ytterdörr rödytterdörr fasadbild lund liggande Rött – för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas! DOFAB

Küller och hans kolleger vid Lunds tekniska högskola gjorde för några år sedan ett experiment där de målade två rum – ett i rött och ett i blått. De lät sedan några försökspersoner vistas i rummen i några timmar, samtidigt som deras hjärnaktivitet mättes. Det visade sig att det blå rummet hade en lugnande effekt på personerna, medan det röda rummet var aktiverande och gav ökad produktivitet.
– Rött aktiverar vår hjärna och ökar både produktivitet och stress, säger Rikard Küller till Aftonbladet.

Dofab Kultur röda Rött – för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas! DOFAB

Küller menar därför att om du vill synas ska du klä dig i rött – den drar till sig blicken och får oss att känna oss starka. För stora doser av färgen kan däremot väcka aggressioner, påverka vår energinivå, ge en stressande effekt med bland annat ökat blodtryck, puls och hjärtfrekvens. Men rött ger även värme och kan öka blodcirkulationen, skärpa uppmärksamheten och ge självsäkerhet. Rött används dessutom ofta som signal- och symbolfärg och röda färger brukar förknippas med starka känslor, kraft och energi. I den västerländska kulturen kan rött till exempel symbolisera både kärlek, synd och revolution och i asiatisk kultur symboliserar rött ofta lycka, glädje och framgång.

DOFAB KULTUR Ytterdörr Röd Rött – för hjärta, liv och ytterdörrar som vill synas! DOFAB

Positiva egenskaper

Röd kulör ger signalerna aktiv, alert, aggressiv, ambitiös, glödande, attraktiv, modig, briljant, charmig, befäl, modig, dominerande, dynamisk, excentrisk, emotionell, energisk, erotisk, varm, impulsiv, livlig, kärleksfull, lycklig, arg, passionerad, patriotisk, kraftfull, revolutionär, sensuell, stark, framgångsrik.

Dofab, Röd dörr med fönster

Var i systemet ligger rött?

Röd är en kulör i det lägsta frekvensområdet för synligt ljus och är en av de sju allmänt accepterade spektralfärgerna. I det standardiserade färgbeteckningssystemet NCS är röd en av sex elementarfärger och har beteckningen R. I de flesta praktiska sammanhang är “röd” inte en enskild färg utan ett färgområde med många olika röda färger/nyanser. Röd övergår mot orange vid ca 640 nanometer (nm) av monokromatiskt ljus och övergår mot infrarött vid drygt 700 nm.

Rött i historien

Röda tyger var under årtusenden värda en förmögenhet och när spanjorerna i 1500-talets Mexico fann ett perfekt, rött färgämne blev det en omvälvande upptäckt. Såväl pirater som spioner försökte stjäla färgen och makthavarna spenderade enorma summor på att komma över den. Men spanjorerna försvarade envist sitt lönsamma monopol och hotade med dödsstraff för den som bröt det. Färgen rött stod högt i kurs bland maktens män, långt innan spanjorerna upptäckte det nya färgmedlet på 1500-talet. I det gamla Rom fick romarna röd färg från främst fenicierna, vars namn betyder ”purpur”. Fenicierna utvann färgen ur så kallade purpursnäckor. I Rom var det bara senatorer och andra ledare som fick bära rött. Ju högre rang, desto mer rött tilläts. Under kejsar Nero begränsades användandet av rött så att bara medlemmar ur hans egen familj fick bära den eftertraktade kulören. Även under medeltiden var rött en populär färg i samhällets absoluta toppskikt. Både kungar och kardinaler sågs i rött. I dag används färgen som en makt symbol, till exempel när man rullar ut röda mattan.

DOFAB Kultur utåtgående röda gatuhus i Lund
Dela gärna sidan:
Rulla till toppen