Hem » Reklamationsblanketter

Leveransmottagande och reklamation

Fel och brist på produkt skall skriftligen rapporteras till säljaren senast 5 dagar
efter mottagandet. Köparen ansvarar för att mottagningskontroll genomförs vid
mottagandet och att eventuella skador på produkter meddelas transportör på
plats och att rapportering sker till säljaren utan dröjsmål.

Produkterna skall kontrolleras för fel och mätas innan installation. Om leveransen
innehåller produktionsfel eller är av felaktiga mått skall produkterna inte lastas av
den pall de levererats på och ej heller tas i bruk. För produkter som installerats
trots skador eller fel förfaller möjligheten att reklamera produkten.
Vid produktionsfel eller avvikande från orderbekräftelse skall säljaren kontaktas
utan dröjsmål och ha möjlighet att åtgärda felet. I annat fall förfaller köparens
rätt till att få felet åtgärdat.

Här kan Du ladda ner vår reklamationsblankett.
DOFAB Reklamation blankett