ROT-avdrag - Svar på dina frågor om ROT-avdrag! | DOFAB
Hem KundserviceROT-avdrag

ROT-avdrag

Här har vi samlat en del frågor om ROT-avdrag på fönsterinstallationer som vi ofta får från kunder. Har du en fråga som inte står med, tveka inte att maila eller ringa oss!

1. Vi vill använda oss av ROT-avdraget när vi anlitar DOFAB för byte
av fönster och dörrar. Åtar sig DOFAB ROT-avdrags uppdrag vid fönster/dörrbyten ?

Svar: Ja. DOFAB utför självklart uppdrag där kunden vill nyttja ROT-avdrag
för arbetet med att byta fönster/dörrar.

2. Är det något speciellt som vi bör tänka på när vi vill använda ROT-
avdraget i samband med fönsterbyte?

Svar: Ja. För att väsentligt underlätta processen bör ni kontakta Skatteverket
och ta reda på hur mycket ROT-avdrag som ni maximalt kan utnyttja innan ni
kontaktar hantverkare. Be Skatteverket skicka ett skriftligt utdrag som ni kan
visa oss.

3. Vad innebär fakturamodellen för konsumenten?

Svar: Från 1 Januari 2016 kommer de kunder som vill nyttja ROT-avdrag få
ett direkt avdrag på fakturan från DOFAB. Det innebär att DOFAB fakturerar
kunden upp till 70% av arbetskostnaden på en faktura och 30% faktureras
Skatteverket (självklart beroende på hur mycket kunden nyttjat ROT-avdraget).
För att DOFAB ska kunna få betalt från Skatteverket krävs att kunden först
betalar in sin andel. Först då kan vi fakturera Skatteverket.

4. Kräver DOFAB något annat, utöver besked från Skatteverket, för att vi ska kunna utnyttja ROT-avdraget?

Svar: Om det är ett större uppdrag förbehåller sig DOFAB rätten till att ta ut en
kreditupplysning på kunden samt att eventuellt skriva ett separat avtal som
reglerar DOFABs rätt till att fakturera kunden resterande belopp om Skatteverket
(oavsett skäl) avslår konsumentens rätt att utnyttja ROT-avdraget. Skälen till ett
avslag kan till exempel vara att kunden anlitat fler hantverkare parallellt och därmed uppnått sin avdragskvot.

5. Vilka uppgifter behöver DOFAB av oss för att kunna fakturera Skatteverket?

Svar: DOFAB behöver namn, adress och personnummer samt fastighetsbeteckning
men även uppgift om ägarandelar om det är så att mer än en person äger lägenheten/bostaden där fönsterbytet skall ske.

6. Kan ROT-avdrag gälla för både material och arbete?

Svar: Nej. ROT-avdrag kan endast användas för arbetskostnaden, aldrig för
materialkostnaden.

7. Hur lång betalningstid gäller för ROT-avdragsfakturan?

Svar: Uppdrag där ROT-avdrag utnyttjas är betalningstiden 10 dagar netto
oavsett storlek på uppdrag. Den kortare betalningstiden beror på att Skatteverket
inte kan faktureras förrän betalningen från kund kan styrkas.
Vid all övrig fakturering (där inte ROT-avdrag används) är betalningstiden
20 dagar netto. Vid större och omfattande specialbeställningar fakturerar
DOFAB 50% av materialkostnaden innan produktionsstart av materialet.
Återstoden, samt eventuellt kvarvarande arbetskostnad och tillbehör, faktureras
vid leverans.

8. Hur fungerar det nya ROT-avdraget?
Texter från Skatteverkets Hemsida

Du kan även klicka här för att komma direkt till Skatteverkets sida!

1) Avdrag för reparation, underhåll och tillbyggnader av fastigheter (ROT) och
avdrag för hushållsnära tjänster (RUT) ingår i samma skattepaket. Skattereduktion
för
dessa två företeelser tillsammans kan, för varje enskild person, uppgå till maximalt
50 000 kr per år.

2) Skattereduktionen uppgår till maximalt 50 000 kr på ett underlag om 100 000 kr,
inklusive mervärdesskatt. Reduktion kan bara erhållas för arbetskostnader, aldrig för material.

3) ROT-avdraget är personligt. Det kan fås av en person som äger en hel eller en del av en
fastighet när arbetet utförs, har fyllt 18 år under året, bor i fastigheten (som permanent eller fritidsbostad) och betalt fakturan för reparationen/underhållet av fastigheten. Om fler
delägare finns har varje delägare rätt till avdraget – under samma förutsättningar, dvs
ålder, boende och betalning. Makar kan fördela avdraget som de önskar.

4) Enligt Skatteverket räcker det om hantverkaren sänder en faktura även om antalet delägare är fler än en. Det är dock av vikt att det på fakturan framgår namn/personnummer till den/de personer som önskar skattereduktion för byggnationen. Fastighetsbeteckning bör också framgå av fakturan, då hantverkaren behöver dessa uppgifter för sin ansökan till Skatteverket. Hantverkaren måste veta fördelningen mellan personerna.

5) Skattereduktionen gäller för boenden i småhus eller i bostadsrätter, inte för tomtarbeten och inte för hus som inte används för egna boenden.

6) Skattereduktion kan också fås om huset bebos av ägarens föräldrar, men inte av deras
egna barn (såvida de inte ingår i det egna hushållet).

7) Skatteverket gör utbetalningen till det konto som hantverkaren har kopplat till sitt
skattekonto. Betalningen går inte via skattekontot, utan direkt till hantverkarens konto.

8) Endast kunden kan ta reda på hur mycket av sina maximala avdrag som kvarstår.

FLER KUNDSERVICE

Allmänna villkor

Det är mycket att tänka på när man ska beställa fönster och dörrar. Vad är...

Läs mer

Betalningsvillkor

Fönster och dörrar kan bli en stor investering och många gånger behövs alla partier på...

Läs mer

Drift och underhåll

Underhåll är att investera i sin investering. Att lägga lite tid för att ge produkten...

Läs mer

Garantier

Vår garanti skyddar dig mot fel som uppstått när vi tillverkat din produkt. Garanti gäller...

Läs mer

Installationsanvisningar

Ett dörr eller fönsterbyte är i sig inte så svårt, men om en dörr skall...

Läs mer

Leverans

Vi levererar hela vägen fram till din dörr, den dag och på det sätt du...

Läs mer

Reklamation - ring oss direkt om du inte är nöjd!

Reklamation av våra produkter: ring 040-230 270 är du snäll. Ju fortare vi vet -...

Läs mer

Vanliga Frågor - FAQ

Har du en allmän fråga eller fundering? Kanske finns svaret här där vi har samlat...

Läs mer