PROJEKT: Landskrona Stadsteater - Dofab
HemPROJEKT: Landskrona Stadsteater

PROJEKT: Landskrona Stadsteater

DOFAB KULTUR I detta fantastiska projekt ersatte DOFAB samtliga sekundära partier med nya i DOFAB Kultur med 2-glas energiglaskassett och alla originaldörrar som inte kunde renoveras tillverkades som exakta kopior på DOFAB Specialsnickeri. Den senare tillbyggda restaurangen fick dörrar och fönster utan allmogeprofil och med välvda glashörn enligt original.

”Landskronas Stadsteater är nog Skånes sötaste teater i Skånes största lilla stad. Inte en vrå är den andra lik och ljuset fullkomligen flödar in. Här gjorde vi även en specialport till scenen på 4,5m i höjd med avtagbar tvärpost så att all scenografi kan bäras in i ett stycke.”- Karolin Jeppsson, VD DOFAB AB

Spröjs enligt original Våra wienerspröjs är ritade så de liknar gammaldags glasbrytande spröjs med kittfals. Den varma kanten mellan floatglasen förstärker intrycket av en glasbrytning även om dessa spröjs är limmade och glaskassetten är hel. Samtliga spröjs, glaslister och droppnäsor är av lärk för extra hållbarhet och lågt underhåll.

Utrymning och brand Baksidan av teatern är ett intrikat sammelsurium av loger, kök, omklädningsrum och snirkliga gångar. Därför är flera fönster även utrymningsvägar. Utrymningstrapporna löper över fasaden och samtliga förbipasserade partier är brandskyddsmålade och har brandklassade glas.

Flera av partierna är dessutom placerade i närheten av trappor eller lågt placerade mot golv och därför är insidorna på dessa fönster försedda med härdat personsäkerhetsglas.

Våningspackade pallar med 100% leveranssäkerhetGällande leveransen packades samtliga partier på pall efter fasadsida, våningsplan och tidsplan. Samtliga partier levererades i tid utan undantag och med kranbil för att underlätta mottagandet på plats.

Historia Uppdraget att rita den nya teaterbyggnaden gavs till arkitekterna Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg. (Sundbärg blev kort tid därefter stadsarkitekt i Landskrona). Ambitionen för den nya teatern hade uppenbarligen vuxit för nu slutade kostnadsberäkningen på nästan exakt det dubbla jämfört med den som gjorts några år tidigare.

Hösten 1901 var teaterbyggnaden färdig för invigning. Kung Oscar den II skulle den 21:a och 22:a september besöka Ven för sin årliga harjakt. Det tillfället ville stadens styresmän inte försitta och en förfrågan sändes till hovet. Byggnaden var inte riktigt färdiginredd, men eftersom kungen accepterade inbjudan kom det att bli så att teatern invigdes den 22:a september 1901. För mer information klicka här!


Karolin Jeppsson
Telefonnr:040-230 270
Email:karolin@dofab.se

Namn:

Landskrona Stadsteater

Beställare:

Landskrona stad

Arkitekt:

MagasinA - Arkitekter

Entreprenör:

Sydskiffer AB

Projektledare DOFAB:

Karolin Jeppsson

År:

2017

Profil:

DOFAB Kultur och DOFAB Specialsnickeri

Utmärkande drag:

Fast utgående kulturfönster med 2-glas kassett. 24 mm spröjs. Brandfönster och branddörrar.

Kulör:

NCS S 4010-B50G.