PROJEKT: Havremagasinet - DOFAB KULTUR Trä 2-glas
HemPROJEKT: Havremagasinet

PROJEKT: Havremagasinet

Historiska byggnader som får nytt liv – finns det något bättre? Havremagasinet i Hässleholm är ett exempel där profilen DOFAB KULTUR Trä bidragit till att åstadkomma just detta. Vad som anses vara Hässleholms första höghus ståtar sedan 100 år tillbaka med sina 22 meter och sex våningar. Havremagasinet var ett av de fyra identiska magasin som byggdes på order av regeringen i början på 1900-talet för att förse arméns hästar med havre. De placerades på fyra strategiska platser runt om i landet: Hässleholm, Karlsborg, Östersund och Boden.

”Hässleholms första höghus har genomgått en omvandling från en kulturhistorisk miljö till ett modern kontor. Det har varit ett fantastiskt projekt att jobba med. När man jobbar uthålligt och sedan går i mål, då känner man en stor stolthet. Hantverkarna har verkligen gjort sitt yttersta och deras engagemang syns på kvalitén och det färdiga resultatet” – Kent Johannesson, VD HIBAB

Fönster var avgörande Fönster behövdes, och många, för att undvika att havren möglade eller förstördes. När havre blir för varmt så ”brinner” det och fördärvas. Under sommaren fick de två magasinarbetarna springa upp och ned i huset för att öppna fönster så att rumstemperaturen sjönk. Huset hade alltså en hel del fönster att byta ut.

Havremagasinet idag Nuförtiden används de olika havremagasinen som magasin, kulturförvaltning och museum. Havremagasinet i Hässleholm har nu förvandlats till moderna kontor för bland annat Hässleholm Kommuns avdelningar. Det är Hässleholms industribyggnadsbolag Hibab som ansvarat för omvandlingen.

Vackert och hållbart För att behålla husets historiska karaktär men förena det med en modern arbetsplats har alla fönster bytts ut och tillverkats efter den gamla förlagan. Där var DOFAB KULTUR Trä helt rätt – ett historiskt uttryck  kombinerat med energibesparande 2-glas energiglas. Mörkt gröna fönster på bottenplan och djupt röda hela vägen upp till taket. Vackert och hållbart samtidigt!

Kontakt

Fredrik Persson
Telefonnr:040 - 230 270
Email:fredrik@dofab.se

Om Projektet

Namn:

Havremagasinet

Beställare:

Hässleholms Industribyggnads AB

Arkitekt

Sesam Arkitektkontor

Entreprenör:

Hässleholms Industribyggnads AB

Projektledare DOFAB

Fredrik Persson

År:

2016-2017

Profil:

DOFAB KULTUR Trä 2-glas energiglas

Utmärkande drag:

Kulör: