Ljudreducerande glas

DOFAB erbjuder flera olika varianter av ljudreducerande glas. Ljusreduceringen mäts i decibel(dB) och värdet går uppåt i klassningen. Ett glas med 45dB är alltså bättre än ett glas med 35dB.

Ljud reduceras på flera sätt men generellt är det dels glasens tjockhet, laminering mellan glasen och/eller avstånden mellan två eller flera glas som stoppar ljudvågorna. Eftersom ljudreducerande glas kostar mer än standardglas är det viktigt att du berättar var de ska sitta, i vilken miljö och vad du störs av så du får rätt glas på rätt plats. I en lägenhet kanske du måste ha akustiska glas medan vid en väg på landet räcker det med ett tjockare yttre glas för att känna märkbar skillnad.

Viktigt är att se till fastighetens helhet- finns det väggventiler, hur isolerade är väggarna, hur taket är isolerat osv. Så du inte byter till fönster med superglas och sedan läcker ljudet genom väggar och ventiler i alla fall. Vårt mål är att nå den mest optimerade lösningen beroende på dina förutsättningar så berätta så mycket du kan.

Även om du inte har speciella krav så upplevs ofta ett byte som positivt i fråga om ljud eftersom du får ny drevning, täta fönster och energiglaskassett som håller mycket bättre värde även med stadardglas än t.ex. kopplade fönster.

Om du ska söka bidrag för buller så är det viktigt att du sänder över de krav som du har fått som underlag för bidraget så kan vi ta fram rätt glas.

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen