Kulörer i NCS

NCS Fjäder

För att kunna organisera miljontals färger har det utvecklats olika färgbeteckningssystem. Natural Color System (NCS) är ett internationell erkänt system som beskriver färger efter hur vi uppfattar dem. NCS baseras helt på opponentprocessteorin om hur människan ser färg och säger ingenting om vilka stimuli i form av t.ex. pigment eller elektromagnetisk stålning som har lett fram till våra synintryck. Systemet kräver inte några fysiska färgprover för att kunna förstås eller tillämpas.

NCS utgår från de sex elementarfärgerna: vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G. Ingen elementarfärg har visuell likhet med någon annan elementarfärg.

Dela gärna sidan:
Rulla till toppen