PROJEKT: Kv Skepparen - Dofab
HemPROJEKT: Kv Skepparen

PROJEKT: Kv Skepparen


Profil

FASTIGHETSANPASSAD SPECIALPROFIL

Kulör:

NCS S 7010-G30Y

Beskrivning

Inåtgående fönster med specialritad profil efter godkännande av stadsantikvarie och SBK. Pivotfönster för mycket stora perspektivfönster. Akustikglas med 43dB på total konstruktion. Brandskyddade fönster.